Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda. Sadržaj ovo materijala isključiva je odgovornost Grada Osijeka.

Poruka gradonačelnika

Dragi sugrađanke i sugrađani,

iznimno sam ponosan što Grad Osijek već dugi niz vremena zauzima vodeće mjesto među velikim gradovima u Republici Hrvatskoj kada je riječ o učinkovitom gospodarenju otpadom. Rezultat je to rada gradske uprave i našeg komunalnog poduzeća, ali prije svega odgovornog ponašanja svih vas koji ste ozbiljno shvatili svoju ulogu u odgovornom gospodarenju otpadom.

Iako smo napravili puno, još uvijek nismo gotovi s poslom te se naše aktivnosti nastavljaju još većim intenzitetom. Stoga mi je zadovoljstvo zaželjeti vam dobrodošlicu na internetsku stranicu projekta izobrazno-informativnih aktivnosti Grada Osijeka o održivom gospodarenju otpadom „Čist grad – naš ponOS“.

Riječ je o projektu kojeg smo prijavili na poziv Ministarstva zaštite okoliša i energetike za financiranje iz Europskog kohezijskog fonda te na taj način osigurali sredstva za provedbu različitih informativno-edukativnih aktivnosti koje će nam pomoći da ostvarimo ciljeve koje smo zacrtali Plan gospodarenja otpadom Grada Osijeka za razdoblje 2017.-2022.

Projekt obuhvaća niz aktivnosti kojima ćemo vam predstaviti zakonodavni okvir gospodarenja otpadom, obveze koje smo kao grad preuzeli, aktivnosti koje redovito provodimo te što nas sve očekuje u budućnosti. Kroz seriju edukativnih materijala i događanja nastojat ćemo vam približiti red prvenstva gospodarenja otpadom te vas, podučiti kako jednostavno možete spriječiti njegov nastanak odnosno nečemu što vam više ne treba uz male modifikacije osmisliti novu namjenu.

Ključ uspjeha svakog projekta – pa tako i ovog – su ljudi. Stoga ovim putem zahvaljujem tvrtki Unikom i svim kolegama iz Grada koji su pomogli u pripremi projekta te marljivo rade na njegovoj provedbi, a vas dragi sugrađani pozivam da se aktivno uključite u projektne aktivnosti i zajedno s nama pravilno zagospodarite otpadom.

Ivan Vrkić, gradonačelnik

Ključ uspjeha svakog projekta - pa tako i ovog - su ljudi.

Posljednje novosti

Pomoć pri odvajanju otpada

Komunalni otpad danas odvozimo 4x mjesečno, a papir, plastiku i biootpad 1x mjesečno za individualno stanovanje, odnosno sve navedene vrste otpada 1x tjedno za kolektivno stanovanje. Glomazni otpad odvozimo 1x godišnje po pozivu korisnika, a staklenu i MET ambalažu po pozivu korisnika, ovisno o potrebama.