O projektu

Projekt izobrazno – informativnih aktivnosti Grada Osijeka o održivom gospodarenju otpadom

Grad Osijek se 2018. godine prijavio na poziv Ministarstva zaštite okoliša i energetike te osigurao sredstva za provedbu izobrazno – informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom. Ukupna vrijednost projekta je 2.362.500,00 kuna, a Europska unija ga sufinancira iz Kohezijskog fonda u iznosu od 2.008.152,00 kuna, odnosno 85 posto. Razdoblje provedbe projekta je od 29. kolovoza 2018. do 29. travnja 2020. godine.

U sklopu projekta provest će se niz izobrazno-informativnih aktivnosti o gospodarenju otpadom na području Osijeka, kako bi se dostigli ciljevi zacrtani Planom gospodarenja otpadom Grada Osijeka za razdoblje 2017.-2022. odnosno smanjio nastanak otpada, povećala stopa recikliranja i ponovne uporabe te općenito otpad iskoristio kao vrijedna sirovina.

Osnovni cilj projekta je educirati građane Osijeka o važnosti odgovornog postupanja s otpadom, a kako bi se u konačnici smanjila količina otpada koja se odlaže na odlagališta. Ostali ciljevi projekta su:

#Educirati o prednostima

Informirati i educirati sve ciljane skupine o prednostima kružnog u odnosu na linearno gospodarenja otpadom

#Izgraditi svijest

Izgraditi svijest građana Osijeka o važnosti reda prvenstva gospodarenja otpadom, koji na prvo mjesto stavlja sprječavanje nastanka otpada

#Educirati o procesima

Educirati građane o njihovoj ulozi u procesima gospodarenja otpadom i kako pravilno odlaganje otpada utječe na gospodarstvo i kvalitetu života općenito

#Informirati o važnosti

Informirati građane o važnosti ponovne uporabe, recikliranja i kompostiranja u uspostavi sustava kružnog gospodarenja otpadom