Predstavili smo Forastičnu Slikootpadnicu i Otpadopjesmicu

27. veljača, 2020

Tko su Mirko Papirko, Janko Organko, Tetka Plastika, Čaša Maša, Teglica Verica, Metalac Zdena, Konzerva Iva i Brljko Smrduljko doznat ćete ako pročitate našu Forastičnu Slikootpadnicu ili pak poslušate našu Otpadopjesmicu. Kako vam se sviđaju?

Otpadopjesmicu možete preuzeti sa linka: https://bit.ly/3a1Le4i

Forastičnu Slikootpadnicu napisala je Ines Novak, a ilustrirala Nikolina Dinješ.

Ines Novak je autorica teksta i Otpadopjesmice, koju je uglazbio Marijan Jovičić, autori aranžmana su Fran Jovičić i Darko Ocvirk, dok su glasove likovima dali Sara i Lara Krpan, Tomislav Lucić i Roko Jovičić.

Povratak na novosti