Promjena kreće od tebe – koristi manje kako bi učinio više

29. lipanj, 2020

Jeste li znali da čak 80% proizvoda koje kupimo bacimo nakon što smo ih upotrijebili samo jednom? Ili da se u Hrvatskoj svakoga dana baci više od 1.000 tona hrane te da miješani komunalni otpad sadrži čak 40% kuhinjskog otpada. Ili da za proizvodnju jedne pamučne majice treba čak 2.700 litara vode? S druge strane, jeste li znali da samo jedna platnena vrećica može zamijeniti do 1.000 plastičnih? Ili da bi se prije svake kupovine trebali zapitati hoćemo li neki predmet odjenuti minimalno 30 puta?

Kako bi informirao i educirao građane o njihovoj ulozi u odgovornom gospodarenju otpadom te ostvario smanjenje proizvedenog otpada na minimalno 56 kg po stanovniku godišnje, Grad Osijek pokrenuo je projekt „Čist grad, naš ponOS“. Naglasak je na redu prvenstva gospodarenja otpadom, koji na prvo mjesto stavlja sprječavanje nastanka otpada, nakon čega slijede ponovna uporaba, odvojeno prikupljanje i oporaba, a odlaganje na odlagalište najmanje je poželjno ponašanje.

image

Spriječite nastanak otpada

Većina otpada kojeg proizvedemo završi na odlagalištu kao beskorisno smeće. Ne čudi stoga da je smanjenje količine otpada kojeg proizvodimo prvi korak ka boljoj budućnosti, jer na taj način štedimo novac i čuvamo okoliš:

– kupujte proizvode u rinfuzi i obratite pozornost na ambalažu; izbjegavajte plastiku te birajte proizvode u ambalaži koju možete ponovno iskoristiti;

– planirajte obroke te kupujte i pripremajte samo onoliko hrane koliko vam treba;

– birajte kvalitetne predmete koje ćete moći koristiti dulje vrijeme;

– jednokratno zamijenite višekratnim.

Ponovno upotrijebite

Za svaki predmet koji nam više ne treba, prije nego ga odlučimo baciti moramo razmisliti kako ga možemo ponovno upotrijebiti:

– poklonite ili donirajte, popravite ili prenamijenite – budite kreativni i starim stvarima udahnite novi život.

Odvojeno prikupljajte

Otpad nije smeće! Stoga, sve što nešto više nećemo koristit trebamo pravilno odložiti, jer miješanjem različitih vrsta otpada nepovratno gubimo njihova korisna svojstva:

– papir odložite u plavi, plastiku u žuti, staklo u zeleni, biootpad u smeđi, a metal u sivi spremnik;

– stare baterije odložite u za to predviđene spremnike, a stare lijekove vratite u ljekarnu;

– glomazni i građevinski otpad, elektronički i elektronski otpad te otpadna ulja, kemikalije i stare gume odvezite u reciklažna dvorišta;

– neka vaš spremnik za miješani komunalni otpad bude najmanje korišten, u odnosu na ostale spremnike.

image

Više pročitajte na: jutarnji.hr

Povratak na novosti